GRATIS

NORSKKURS 2024

Velkommen til vår IMDi norskopplæring! Her gir vi en detaljert oversikt over hva dette programmet innebærer, hvem det er for, og hvilke krav som stilles til deltakerne. Vårt mål er å hjelpe deg med å forstå hvordan du kan dra nytte av våre kurs og forbedre dine norskkunnskaper.

Hva er IMDi Norskopplæring?

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) norskopplæring er et offentlig støttet program som tilbyr norskkurs for nyankomne innvandrere og flyktninger. Målet med norskopplæringen er å gi deltakerne nødvendige språkkunnskaper for å kunne delta aktivt i det norske samfunnet, enten det er i arbeid, utdanning eller sosiale sammenhenger.

Hvem er det for?

IMDi norskopplæring er hovedsakelig rettet mot:

 1. Voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter: Personer som ikke har rett til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som har brukt opp sine rettigheter til slik opplæring.
 2. Nyankomne flyktninger: Personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og som trenger å lære norsk for å kunne integrere seg i samfunnet.
 3. Personer med spesielle behov for språkopplæring: For eksempel personer som trenger tilrettelagt undervisning på grunn av helse- eller læringsutfordringer.

Krav til deltakerne

For å delta i IMDi norskopplæring er det visse krav og forventninger som må oppfylles:

 1. Rett og/eller plikt til norskopplæring: Mange av deltakerne har både rett og plikt til å delta i norskopplæring. Dette betyr at de har rett til gratis opplæring, men også en plikt til å gjennomføre et visst antall timer med språkopplæring.
 2. Aktiv deltakelse: Deltakerne forventes å være aktive i undervisningen, møte opp til timene og jobbe med oppgaver og aktiviteter som blir gitt.
 3. Oppmøte og innsats: Det kreves regelmessig oppmøte og innsats i læringsprosessen for å sikre god progresjon og læringsutbytte.
 4. Kartlegging og nivåplassering: Før kursstart vil deltakerne gjennomgå en kartlegging for å fastsette deres nåværende språknivå. Dette hjelper oss med å plassere dem i riktig kurs for best mulig læringsutbytte.
 5. Godkjente tilbydere: Opplæringen må være godkjent av HK-dir eller ha avtale med en kommune, og opplæringen må være gratis og lærerstyrt.

Vårt tilbud

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs som dekker ulike nivåer fra nybegynner til avansert. Våre kurs inkluderer:

 • Grunnleggende norskopplæring: For nybegynnere som trenger å lære grunnleggende språkkunnskaper.
 • Norsk for arbeidslivet: For de som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper med fokus på yrkesliv og karriere.
 • Intensiv norskopplæring: For de som ønsker rask progresjon og har mulighet til å delta i mer intensiv undervisning.

Velg mellom tre kurs