HJELP

Nei. Når du har kjøpt et kurs  og perioden er utløpt må du eventuelt gå inn å kjøpe en ny kursperiode.

Undervisningsform varierer fra kurs til kurs, les kursbeskrivelsen nøye. Noen kurs inneholder all informasjon du trenger, mens andre krever at du kjøper fysiske eller digitale bøker. Opplæringen vil ofte bestå av tekst, bilder, figurer, videoklipp og annet materiale som vil sørge for at du oppnår de kunnskapene du ønsker.

Ja, i alle kurs har du tilgang til en lærer. Du kan kontakte vedkommende direkte, i kurset, eller bruke forumet som er tilgjengelig for alle betalende deltakere. Lærer kan kontaktes på telefon, chat, i forum eller e-post.

Ja, for mange av kursene våre tilbyr vi at man kan koble seg opp i et digitalt klasserom ved gitt tidspunkter. Her kan du stille spørsmål til temaene du leser om, oppgaver du sliter med eller bare få lærer til å gjennomgå et tema du finner vanskelig. Vi bruker Zoom til digitale klasserom, og du kommer rett inn i klasserommet ved å klikke en link du finner i kurset.

Ja, de aller fleste kursene har flere oppgaver som vil sikre at du oppnår den kompetansen du ønsker. De fleste av oppgavene vil gi en tilbakemelding fra faglærer og vil danne grunnlaget for en dialog mellom lærer og elev.

Våre lokaler ligger i Tønsberg sentrum. De fleste klasseromskursene foregår her. Vi har også kurs hos kunder i Vestfold og Telemark og Troms fylke.

Du kan snakke med din rådgiver/saksbehandler hos NAV. Hvis vedkommende tenker at du har god nytt av kurset kan det være at du kan få kurset dekket.

Er du medlem av fagforbund kan det være at du kan søke om stipend. Les med om dette hos Fagforbundet eller Delta.