Kartlegging grunnleggende IKT

Velkommen til denne kartleggingen for bruk av data (IKT) i hverdagen. Dette er IKKE en test, men kun et verktøy for å kartlegge hva opplæringen skal inneholde og hvilket nivå vi bør legge oss på. Resultatene blir ikke presentert til ledere eller andre individuelt, men vil presenteres samlet i gruppe. Vi vil altså ikke dele dine personlige resultater med noen. Svar så godt du kan, og det er det vi ønsker i denne omgang.Testen består av ganske mange spørsmål. Det er ingen tidsbegrensning, så du kan bruke så lang tid du ønsker.

Trinn 1 av 31

sporsmal 1
Hva heter denne knappen?
Hvilken kategori vil du si Microsoft Word tilhører?