Medarbeiderundersøkelsen inneholder 21 spørsmål som består av graderte spørsmål, eller spørsmål som må besvares med tekstutfylling.Testresultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bli behandlet konfidensielt av testansvarlig, Jan Ivar Simonsen i Skagen kompetanse. Ingen enkeltsvar vil bli delt eller distribuert til noen andre, verken med ledelsen eller andre ansatte ved Bardufosstun.For at medarbeiderundersøkelsen skal bli så nøyaktig som mulig er det viktig at du bruker god tid på besvarelsen, er konkret i besvarelsen, og er så ærlig du kan være. Kun på denne måten vil man få et så riktig virkelighetsbilde som mulig av virksomheten.Lykke til!

Trinn 1 av 7

Kryss av for avdelingen du tilhører?(Påkrevd)
BraMiddelsDårlig
BraMiddelsDårlig