Midtveisevaluering Hageland Solblomsten

Midtveisevaluering Salg og service Solblomsten

Vi ønsker gjerne noen tilbakemeldinger på hvordan du synes kurset har vært så langt.