Midtveisevaluering Salg og servicekortet Tjeldsundbrua

Vi ønsker gjerne noen tilbakemeldinger på hvordan du synes kurset har vært så langt.