Fagbrev barne- og ungdomsarbeider (veiledningsbasert)

Ønsker du en raskere vei til fagbrev? Har du kanskje begynt på studier som barne- og ungdomsarbeider, men ikke fullført? Har du yrkespraksis, men er usikker på om du har kompetansen som skal til for å ta eksamen? Da kan vi hjelpe deg!Dette kurset forbereder deg til teorieksamen og veien mot fagbrev. Vi skreddersyr en løsning som passer for deg. Kurset setter ingen krav til obligatoriske innleveringsoppgaver eller oppmøte i digitale klasserom. I vårt kurs vil du få tilgang til bøkene i «Vekst» serien fra Cappelen Damm, samt ha mulighet for digital og skriftlig veiledning av en faglærer. Vi tilbyr støtteundervisning, slik at du skal føle deg trygg på at du har kompetansen som skal til for å melde deg opp til eksamen. Du vil få konkret veiledning på tidligere eksamensoppgaver, samt ha mulighet til å drøfte problemstillinger og caser muntlig.

Hvorfor ta fagbrev?

Etterspørselen etter fagkompetanse innen barne- og ungdomsarbeiderfaget er økende. Med økt kompetanse på pedagogisk tilrettelegging av innholdet i barnehage, skole og fritid for barn og unge vil du bli en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver og et kvalitetsstempel for bedriften. Fagbrev vil også øke muligheten for høyere lønn.

Hva får du?

Vi bruker Cappelen Damms bøker i serien «Vekst», og du får tilgang til disse som digitale bøker i kurset. Dermed slipper du å kjøpe pensumlitteratur ved siden av. Du vil også få tilgang til Cappelen Damms digitale ressurs «Vekst» som er et elev- og lærernettsted med tilgang til oppgaver og annet faglig innhold.

Kurset er bygget på kompetansemålene i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt utover flere leksjoner:

 • Kommunikasjon (K)
 • Pedagogisk arbeid (P)
 • Yrkesliv (Y)

Slik foregår kurset

 1. Først gjør vi en kartlegging sammen slik at vi best mulig kan lage en plan som passer for deg
 2. En individuell plan som passer ditt behov
 3. Digitale eller fysiske møter (Tønsberg) med faglærer inngår i planen
 4. Muligheter for å få skriftlig tilbakemelding på oppgaver dersom du ønsker det
 5. Ingen obligatoriske innleveringsoppgaver underveis
 6. Konkret eksamensveiledning
 7. Kurset krever lite dataerfaring
 8. Du vil ha en faglærer tilgjengelig som hjelper deg med å sikre progresjon frem mot eksamen.

Eksamen

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

Vi vil hjelpe deg underveis slik at du blir mest mulig forberedt til eksamen. Du velger selv når og hvor du studerer, noe som gir deg stor fleksibilitet og selv tilpasse studiene etter egen hverdag. Det kan være greit å være bevisst på eksamensdatoen når du starter kurset, slik at du tilpasser gjennomføringen av kurset til planlagt eksamensdato. Du velger selv når du vil melde deg opp til eksamen.

Voksne som skal ta fagbrev må avlegge en skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges enten vår eller høst, hvert år. Oppmelding til eksamen skjer via disse portalene:

Trøndelag: PrivatistWeb

Alle andre fylker: InSchool Privatist (visma.no)

Informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider, utdanning barne- og ungdomsarbeider.

Pris

Prisen for kurset er kr 9.900. Vi tilbyr delbetaling. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette. 

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om støtte til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg om kort tid!

Informasjon

Faglærer: Christine Løvnæseth Eriksen
Pris: kr 9.900