Helsefagarbeider – intensivkurs

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Vi kan tilby flere veier til å ta et fagbrev som helsefagarbeider. Helsefagarbeidere skal jobbe i nær kontakt med mennesker, blant annet med å gi praktisk pleie og omsorg, men også med helsefremming og forebyggende arbeid. Dette krever at man har både solid fagkompetanse og god forståelse av egen rolle i forhold til velferdssystemet og andre mennesker. Dette er et intensivt kurs som gjennomføres på halve tiden av vanlig fagbrevgjennomføring. Kurset kan kombineres med jobb.

Informasjon om kurset

Kurset er bygget på kompetansemålene i helsefag, og i programfagene helsefremmende arbeid 1-2 (H), kommunikasjon og samhandling(K), yrkesutøvelse (Y). Informasjon om utdanning, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider, utdanning helsefagarbeider.

Helsefremmende arbeid 1-2 (H)
Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du vil lære om forebygging av livsstilssykdommer, kosthold og fysisk aktivitet.

• Livsstil og helse

• Forebygging av sykdommer

• Sykdomstegn og sykepleie

• Omsorg og psykisk helse

• Funksjonshemninger

Kommunikasjon og samhandling (K)
Programfaget handler om møte mellom mennesker, uavhengig av språk, religion, kultur livssituasjon, alder, funksjonsnivå og livsførsel. Du vil arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og adferd overfor andre.

• Kommunikasjon og samarbeid

• Å skape tillitt

• Det å være et medmenneske.

• Taushetsplikten

Yrkesutøvelse(Y)
Programfaget handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til det å bli helsefagarbeider. Yrkesutøvelsen bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag.

• Brukermedvirkning, brukeren i fokus

• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid.

• Regelverk og yrkesetiske retningslinjer

• Profesjonell yrkesutøvelse og hvilken rolle jeg har som helsefagarbeider.

Hvem er kurset for

For deg som har lang praksis innen helsearbeid, og ønsker å ta et fagbrev. Et fagbrev kan være et middel til å oppnå (tryggere) arbeid, faglig trygghet og økt arbeidsglede, bedre økonomi samt økt selvrespekt og anerkjennelse.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.
Veien til fagbrev
For å gå opp til et fagbrev må man ha bestått teori eksamen og ha minimum fem år (heltid) tilsvarer 8700 timer dokumentert allsidig praksis fra arbeid innen helsefag. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på dagtid eller kveldstid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Eksamensveiledning vil bli prioritert i kurset, slik at du får en god veiledning på hvordan du skal skrive en pedagogisk pleieplan med god sammenheng og struktur. Kurset gjennomføres med en dag eller en kveld pr. uke kl 09:00 til 13:30 eller 16:30 til 21:00, totalt 67,5 timer.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Pris: kr 12.500