Norskkurs A2

Norskkurs A2 er et nybegynnerkurs for deg som allerede kan noe norsk. Kurset skal gjøre deg tryggere i grunnleggende setningsstruktur, grammatikk og vokabular, og du skal lære å snakke, skrive og lese om hverdagslige, kjente temaer. Etter endt kurs er målet at du skal kunne klare deg godt i butikken, på bussen, i banken og andre situasjoner. Du skal kunne skrive setninger og korte tekster.

Målgruppe

Voksne som skal ta norskprøve, eller som trenger å utvikle norskferdighetene sine.

Forkunnskaper

Du bør være på nivå A1 før du starter på dette kurset. Hva som inngår på A1 kan du lese her. Når du melder deg på kurs hos oss, vil vi ha en oppstartsamtale og kartlegging, og så blir du plassert i riktig gruppe etter ditt nivå.

Kursinnhold

Vi legger til grunn læreplanen i norsk for voksne innvandrere. Målet er at deltakerne skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv og kan kvalifisere seg til ønsket norskprøve. Deltakerne skal øve på å bruke språket i varierte situasjoner. Det blir ulike gruppearbeid og individuelle oppgaver. Undervisningen vil legge opp til at deltakerne er mest mulig aktive. De vil også få veiledning og forklaringer. På kurset vil vi jobbe med både lytte, lese, snakke og skrive. Vi vil jobbe med kommunikasjon, ordforråd, grammatikk, tekstoppbygging, uttale, flyt, rettskriving og tegnsetting. Vi vil øve på kommunikasjon i ulike situasjoner knyttet til arbeidsliv, utdanning, samfunnet og familien.

Gjennomføring i klasserom

Kurset består av én økt i uka; klokka 08.30 til 11.30 fredager. Totalt 42 timer. Oppstart fredag 9. september 2022.

Lokalene er i Munkegaten 3 i Tønsberg.

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Kan litt
Faglærer: Anka Sørhaug
Pris: kr 4.590