Norskkurs B2

Skal du ta høyere utdanning i Norge? Da trenger du nivå B2 på norskprøven. Dette er et intensivt kurs for deg som er på nivå B1 i alle ferdigheter og ønsker å komme opp på B2-nivå. Kurset forbereder deg til norskprøven B1/B2. Vi skal jobbe med å strukturere tekster, rette opp ulike skrivefeil, argumentere og drøfte muntlig og skriftlig og jobbe med mange ulike temaer. Kurset forutsetter arbeid med lekser mellom kursdagene.

Målgruppe

Voksne som skal ta norskprøve, eller som trenger å utvikle norskferdighetene sine. Dersom skal ta høyere utdanning har du behov for å være på dette nivået.

Forkunnskaper

Du bør være på nivå B1 før du starter på dette kurset. Hva som inngår på nivå B1 kan du lese her. Når du melder deg på kurs hos oss, vil vi ha en oppstartsamtale og kartlegging, og så blir du plassert i riktig gruppe etter ditt nivå.

Kursinnhold

Vi legger til grunn læreplanen i norsk for voksne innvandrere. Målet er at deltakerne skal kunne kvalifisere seg til norskprøven B1/B2. Deltakerne skal øve på å bruke språket i varierte situasjoner. Det blir ulike gruppearbeid og individuelle oppgaver. Undervisningen vil legge opp til at deltakerne er mest mulig aktive. De vil også få veiledning og forklaringer. På kurset vil vi jobbe med både lytte, lese, snakke og skrive. Vi vil jobbe med kommunikasjon, ordforråd, grammatikk, tekstoppbygging, uttale, flyt, rettskriving og tegnsetting. Vi vil øve på drøfting og argumentasjon innenfor mange ulike temaer som kollektivtilbud, søndagsåpne butikker og ulvedebatten.

Gjennomføring i klasserom

Antall timer: 42

Oppstart: Fredag 9.9.22 

Gjennomføring: Fredager kl. 08:30 til 11:30

Ferie uke 41, 51, 52

Sted: Munkegaten 3, Tønsberg

Informasjon

Vanskelighetsgrad: Mellomnivå
Faglærer: Anka Sørhaug
Pris: kr 4.590