Regnskapsmedarbeider (e-læring)

Kurset regnskapsmedarbeider vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene.

Dette kurset er lansert i en ny versjon. Klikk her for å gå til det nye kurset.

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene.

Innhold

 • Regnskapsteori med balanse og resultat
 • Aktuelle lover og forskrifter, norsk standard
 • Selskapsformer
 • Kontoplan, kontoklasse og kontogrupper
 • Bokføring av bilag
 • Fakturaer, kreditnotaer og rabatter
 • Merverdiavgift, bilagshåndtering og terminoppgjør
 • Bokføring av lønnskjøring
 • Avskrivninger
 • Periodiseringer
 • Bruk av et regnskapsprogram (Visma eAccounting, med skolelisens i kursperioden)
 • Utskrift og tolking av rapporter
 • Bankavstemming
 

Eksempler på bilag som gjennomgås

 • Inngående og utgående fakturaer
 • Kjøp av rekvisita (som inventar, kontorutstyr)
 • Varekjøp og varelager
 • Lønn og forskudd på lønn
 • Privatuttak
 • Egenkapital og overføring av resultat
 • Og mange andre
 

Vi vil lage eksempelbedrifter som vi følger gjennom en rekke leksjoner for å koble det vi lærer opp mot praksisnære situasjoner.

Kurset består av tekst, bilder, figurer og video for å formidle stoffet på en pedagogisk måte. Du kan teste dine kunnskaper via en rekke quiz’er, i tillegg kan du gjennomføre innsendingsoppgaver og få disse vurdert av din instruktør,  med spesialtilpassede tilbakemeldinger og oppfølging. Du har også tilgang til et forum hvor du kan stille spørsmål til instruktør eller andre kursdeltakere, om du ønsker. Du har tilgang til kurset i ett år.

Det er en fordel om du har noe PC-kunnskaper. Vi skal jobbe med Visma eAccounting og Excel, og vi bør kunne lagre og finne igjen dokumenter. Vi har også et grunnleggende PC-kurs i e-læringsportalen vår som du kan få fritt tilgjengelig dersom du er påmeldt dette kurset.

Hver fredag kl 09:00 kan du koble deg opp til et digitalt klasserom, hvor du kan stille faglærer spørsmål! Her kan vi ved hjelp av streaming vise regnskapsteori på tavle, løsninger i programvaren og tilpasse undervisningen til det nettopp DU lurer på!

Full liste med leksjoner:

Introduksjon og fredagsmøte

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Selskapsformer

Vår bedrift

Hva er en konto?

Balanse og resultat

Debet og kredit

Avslutte en konto

Sammenhengen mellom balanse og resultat

Kontoklasse, kontogrupper, kontonummer

Kontoplan

Et eksempel på bokføring av bilag og avslutning

Quiz og oppgave

Vi registrerer firmaet vårt (Tønsberg dyrebutikk)

Brukergrensesnittet

Bedriftens kontoplan

Utskrifter generelt

Firmainnstillinger

Et eksempel på bokføring av bilag

Utskrifter etter bokføringen

Overføring av resultat til egenkapital

Quiz og oppgaver

Forkontering

Korreksjonsbilag

Egenkapital

Privatuttak

Hva er reskontro?

Kontoer i bruk

Inngående og utgående fakturaer

Betaling av faktura

Inngående og utgående kreditnotaer

Rabatter

Oppgave

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgiftsloven

Merverdiavgiftskoder

Aktuelle kontoer

Avgiftsoppgjør

Endre innstilling for merverdiavgift

Merverdiavgift i eAccounting

Quiz og oppgave

Arbeidsgivers plikter

Bokføring av lønn

Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Utbetaling av ferielønn

Quiz og oppgaver

Hvorfor periodisere?

Periodisering av husleie

Periodisering av rentekostnader

Varekostnad

Periodisering av inntekter

Quiz og oppgave

Hva er avskrivninger?

Lineære avskrivninger

Saldoavskrivninger

Quiz

Aksjeloven

Kontoer

Utbytte

Quiz og oppgave

Bankavstemming

Case

Avsluttende prøve

Takk for meg!

Fakta

Tilgang: 365 dager
Vanskelighetsgrad: Nybegynner
Faglærer: Ronny Sølversen
Estimert tidsforbruk: 50 timer
Pris: kr 500