Tenker du kurs i ledelse hadde vært nyttig for de pedagogiske lederne i din barnehage?(Påkrevd)
Hvilke av disse temasamlingene kunne vært interessante for din barnehage?(Påkrevd)
Er det aktuelt med fagopplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget for de som ønsker å ta teorieksamen som praksiskandidat i din personalgruppe?(Påkrevd)
Er det interessant med temaer fra oss på foreldremøte?(Påkrevd)
Hvilket tidspunkt foretrekker du samlinger?(Påkrevd)
Ville et IKT-kurs spesielt tilpasset barnehage vært interessant i din bedrift?(Påkrevd)
Vi har gjennomført kurset "Medarbeiderskap" med gode tilbakemeldinger i flere barnehager. Temaer i dette kurset er blant annet arbeidskultur, tilbakemeldingskultur, kommunikasjon, etikk og holdninger. Ville dette kurset vært nyttig for din barnehage?(Påkrevd)
Vi tilbyr skreddersydde lederutviklingsprogram for ledere i barnehage. Disse er tilpasset pedagogiske ledere og styrer. Det er 6 samlinger på 2 timer hver og koster 5000kr per deltaker. De kan gjennomføres på dagtid og/eller kveld. Er dette interessant for din barnehage?(Påkrevd)