KURS I HELSEFAG

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Dette kurset tilsvarer kurset helsefagarbeider, men gjennomføres for en kortere tidsperiode og krever mer egeninnsats. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Et nytt og spennende opplæringstilbud for å få grunnleggende kompetanse som pleiemedarbeider i  helsesektoren. Kurset har som målsetting å gi deg ferdigheter innen fagområdet helse. 

Hvilke fordeler har du med god kompetanse i helsefaget?

Gode kunnskaper vil åpne for nye arbeidsoppgaver og økonomiske fordeler.

kundereferanser

«Jeg har deltatt på Skagen Kompetanse kurs for helsefagarbeider. Skolen har gitt meg kunnskap og kompetanse for at jeg føler meg trygg til å ta privatisteksamen. Undervisningen har vært lærerik, interessant og til tider spennende. Jeg bil anbefale skolen på det varmeste.»
Heidi Ursin-Holm
Deltaker helsefagarbeider
«Tina og Øyvind har stort engasjement, med dyktig faglighet, humor og glede som har gjort kurset til en stor opplevelse og ikke minst veldig lærerikt.».
Nina Trollsås
deltaker helsefagarbeider