SAMFUNNSKUNNSKAP

Høyskoleutdannede lærere

På kursene møter du høyskoleutdannede lærere med norsk som andrespråk og som er godkjent innenfor fagene norsk og samfunnskunnskap.

Rettet mot offentlige prøver i norsk

Alle kursene vil gjøre deg sterkere i møte med offentlige prøver og vil styrke dine muligheter i det norske samfunnet. Innholdet i kursene benytter Kompetanse Norges læreplan i norsk for voksne innvandrere og er rettet mot blant annet mot godkjenning av statsborgerskap.

Praktisk innhold

Vi legger vekt på en variert undervisning med trening i muntlige og skriftlige ferdigheter, og vi tilpasser kurset individuelt. De grunnleggende kursene har sterkt fokus på ord og uttrykk man ofte bruker i hverdagen.

KURSOVERSIKTEN

  • Sumfunnskunnskap Social studies
    Hurtigvisning
    Klasseromskurs

    Social studies

    Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. This course is in English and makes you ready for the test in social studies in English or another language you know well.Skal du søke om permanent oppholdstillatelse? Vi tilbyr 75 timer kurs i samfunnskunnskap på engelsk våren 2023. Kurset gjør deg klar til å ta samfunnskunnskapsprøven på engelsk eller et annet språk du forstår godt.