Oppstart av Barnehagekortet med digital samling

Denne måneden har vi startet opp kurset Barnehagekortet i to nye barnehager; Fagerholt barnehage i Oslo og Tiriltoppen barnehage på Nøtterøy. Første samling med disse barnehagene forgikk digitalt på Teams grunnet smittevern. Dette fungerte veldig fint! Vi har hatt samlinger på 2,5 timer hvor alle har deltatt på hver sin enhet; mobil/pc/nettbrett. Vi har fått gjennomført første samling som planlagt med innsjekk av alle deltakere, velkomst og oppstarts informasjon, caser og gruppearbeid.

Barnehagekortet består av en egen e-læring, samt 4 fysiske samlinger. Derfor har det vært både lærerikt og nyttig for oss at vi nå har fått erfare at digitale samlinger også er gjennomførbart og oppleves som nyttige. På denne måten vet vi at vi får gjennomført våre planlagte kurs også i en tid som den vi er i nå; en tid som stadig er i forandring. Vi har lært mye underveis, men det hjelper at både kursdeltakerne og vi har lært mye om ulike digitale plattformer det siste året. Med disse barnehagene brukte vi Teams, da det er denne plattformen deltakerne i Tiriltoppen og Fagerholt er mest kjent med.

Selv om vi ser at digitale møter fungerer, trives vi til syvende og sist aller best sammen med folk. Vi ser at den aller beste læringen skjer i møte med mennesker, hvor vi kan reflektere og diskutere rundt bordene. Men i en tid da dette ikke alltid lar seg gjennomføre, er det nyttig å vite at digitale kurs også fungerer bra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *