Å være mellomleder – en vanskelig balansekunst?

I mitt arbeid med ledere og ledergrupper gjennom mange år, møter jeg ofte ledere på mellomnivå som synes det er utfordrende å navigere, mellom å lede og administrere sin egen avdeling eller team, samtidig som de må forholde seg til krav og forventninger fra både overordnede ledere og ansatte i organisasjonen. Mange sier at de ofte føler seg alene fordi de opplever liten støtte fra sine overordnede. Når jeg har spurt disse lederne om de kan være mer spesifikke rundt hvilke oppgaver eller situasjoner som oppleves spesielt utfordrende, dreier det seg oftest om:

  • Å kunne balansere mellom å oppfylle organisasjonens mål og å imøtekomme ansattes behov og ønsker.
  • Å delegere oppgaver til ansatte og å sikre at alle har klare forventninger og forståelse av hva som kreves av dem.
  • Å navigere mellom å støtte overordnede lederes visjon og strategi og å ta hensyn til de unike utfordringene og mulighetene til teamet sitt.
  • Å balansere mellom å være en del av teamet og å være en autoritet og leder.
  • Å velge mellom å ta raske og effektive beslutninger og å ta seg tid til å gjøre nødvendig research og vurdering av alternativer.

Det å være leder, uavhengig av ledernivå, er komplekst. Det kreves ulike ferdigheter og egenskaper for å håndtere de ulike rollene en leder må bekle i løpet av en arbeidsuke. For å få til dette kreves det at lederen skaffer seg riktig kompetanse til å håndtere disse ulike situasjonene, og ikke minst så handler det om mengdetrening.

Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene har jeg sett behovet for å utvikle to kursprogram med ulike temaer som vil gi ledere på mellomnivå god kompetanse rundt disse områdene.  Første runde starter opp i Vestfold allerede i juni og det er enda ledige plasser.

Vil du vite mer om vårt lederprogram eller snakke med oss om å skreddersy egne utviklingsprogram for ledere i din organisasjon? Ta kontakt med Jan Ivar Simonsen eller sjekk ut vår hjemmeside for mer informasjon.

Jan Ivar Simonsen
Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *