Kjære våre gode samarbeidspartnere

Nyttårshilsen til Samarbeidspartnere, utvikling og vekst

2023 har vært et år fylt med utvikling, vekst og samarbeid her hos Skagen Kompetanse. Det har vært en glede å jobbe sammen med dere gjennom hele året, og vi ønsker å takke hver og en av dere for det verdifulle partnerskapet vi har hatt. Sammen har vi oppnådd utrolige resultater og tatt kompetansenivået til […]

Bygg en sterk arbeidskultur: 5 tips for mellomledere

Bygg en sterk arbeidskultur

En sterk arbeidskultur er en viktig faktor for suksess i enhver organisasjon. Det er en kultur som gir ansatte en følelse av tilhørighet og engasjement, og som hjelper organisasjonen med å nå sine mål. Men hvordan bygger du en sterk arbeidskultur? Her er noen tips for mellomledere: Oppsummering En sterk arbeidskultur er en viktig faktor […]

Samspill og team: Suksessoppskriften for hvordan du bygge sterke team

Samspill og team

Som mellomleder er det din jobb å koordinere og lede et team av mennesker mot felles mål. Dette kan være en utfordrende oppgave, spesielt når du tar hensyn til de ulike personlighetene, bakgrunnene og arbeidsstilene i teamet ditt. Men å mestre kunsten å samspille og bygge et sterkt team kan være nøkkelen til suksess. Hvorfor […]

Konflikthåndtering og forebygging for mellomledere

Konflikthåndtering og forebygging for mellomledere

Som en mellomleder har du en viktig rolle i å sikre et godt arbeidsmiljø og produktivitet på arbeidsplassen. En av de største utfordringene du kan møte er konflikter mellom ansatte. Dette kan føre til stress, dårlig samarbeid, redusert produktivitet og til og med sykefravær. Det er derfor viktig at du som mellomleder har de rette […]

Våre prosessledere

Rekruttering

I vårt nyeste lederkurs treffer du både Jan Ivar Simonsen og Bente Silberg Wiik. Begge har lang erfaring i kursing av ledere. Jan Ivar Simonsen er eier og daglig leder av Skagen kompetanse AS, og har over 20 års ledererfaring. Han er masterutdannet innen ledelse og organisasjonspsykologi, og har lang erfaring med lederskapsutvikling i både […]

5 nøkkelfaktorer for en god endringsprosess

Endringsledelse; en essensiell ferdighet for mellomledere

Som mellomleder spiller du en viktig rolle i organisasjonen din. Du er ansvarlig for å koordinere og motivere teamet ditt for å oppnå organisasjonens mål. Men hva skjer når organisasjonen din står overfor endringer? Hvordan kan du som mellomleder bidra til en smidig overgang og sikre at teamet ditt er klare til å møte utfordringene […]

Å være mellomleder – en vanskelig balansekunst?

Lederkurs for mellomledere Skagen kompetanse

I mitt arbeid med ledere og ledergrupper gjennom mange år, møter jeg ofte ledere på mellomnivå som synes det er utfordrende å navigere, mellom å lede og administrere sin egen avdeling eller team, samtidig som de må forholde seg til krav og forventninger fra både overordnede ledere og ansatte i organisasjonen. Mange sier at de […]

Julehilsen fra Skagen kompetanse

Julehilsen fra Skagen kompetanse

Året 2022 har vært hektisk for oss i Skagen kompetanse. Samtlige medarbeidere har vært mye på farten, nye prosjekter har vært startet opp, noen avsluttet og nye kurs utviklet.  Vi har blant annet lansert nytt fagbrevkurs for barne- og ungdomsarbeidere, samt fått godkjenning på plass for å gjennomføre kurs i samfunnsfag for tilflyttere som skal […]

24% økning i salg av e-læringskurs.

Økning i salg av e-læringskurs

Skagen kompetanse har opplevd en stor økning i antall deltakere på e-læringskurs som tilbys gjennom vår egen e-læringsportal. «Det viser at mange ønsker å kunne jobbe med kursene når det passer dem selv og i deres eget tempo», forteller administrasjonssjef Ronny Sølversen. Han er selv faglærer på kursene regnskapsmedarbeider og lønnsmedarbeider, de to kursene med […]

Med Helsekortet som springbrett

med helsekortet som springbrett

For søstrene Rebecca og Henriette Weber var kurset Helsekortet, nå Pleiemedarbeider, gjennom Skagen kompetanse en fin introduksjon til yrket helsefagarbeider. De har begge gått videre mot fagbrev med kurs for helsefagarbeidere hos Skagen kompetanse. «Jeg begynte med sommerjobb som renholder på sykehjemmet. Det skapte en nysgjerrighet i meg og jeg begynte å fundere på hvordan […]