E-post med Outlook

konvolutterr outlook

Dette kurset gjennomgår funksjoner som er helt nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av Outlook i hverdagen. I tillegg ser vi på hvordan man kan lage en e-postkonto og litt om innstillinger for denne i programmet. Blant temaene finner vi: E-postkonto og oppsett i Outlook E-post i nettleser og e-post i e-postklient (app) Brukergrensesnittet (med […]

Regneark med Excel

Målet med dette kurset er å få en generell forståelse for hvordan et regneark er bygget opp, hvordan man jobber med formler og hvordan vi bør planlegge utarbeidelsen av et nytt regneark. Deltakerenvil få et godt grunnlag for å lage omfattende regneark med enkle formler etter gjennomført kurs. Blant temaene finner vi: Hva er regneark? […]

Tekstbehandling med Word

skrivemaskin word

Kurset sørger for en god plattform for å jobbe med dokumenter i Word. Opplæringen vil fokusere på en forståelse for hvordan et dokument er bygget opp og hvordan god kunnskap om dette vil forenkle arbeidet i programmet. Kurset vil dekke behovet for brukere som ikke har behov for avansert funksjonalitet i sin hverdag. Temaer i […]

Lønnsmedarbeider

loinnn

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring foregår i leksjonene i kurset. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer. I dette kurset lærer man å kjøre lønn i en bedrift. Kurset starter med […]

Teamutvikling

teamutvikling

Kurset gjennomføres som digitalt klasseromskurs gjennom plattformene, Teams eller Zoom. Mye av opplæringen baserer seg på en aktiv deltakelse fra deltakerne – med oppgaver som har til hensikt å utvikle teamet/gruppen. Deltakerne vil ha behov for å være samlet i samme rom i perioder, samtidig med mulighet for å benytte tilhørende rom for gruppearbeid. Maks […]

Regnskap videregående

regnskap2

Kurset gjennomføres ved bruk av digitalt klasserom (med Zoom). Det gjennomføres en samling én dag pr. uke kl 08:30 til 11:30 i 10 uker, totalt 30 timers undervisning. I tillegg kommer oppgaver som deltakerne gjennomfører mellom hver samling. Det forventes et tidsforbruk på 2-3 timer pr. uke. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og […]

Regnskapsmedarbeider

regnskapsmedarbevider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da alt kursmateriale finnes i leksjonene i kurset. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer. Kurset dekker følgende temaer: Regnskapsteori med balanse og resultat Aktuelle lover og forskrifter, norsk […]

Kurs i regnskap

adult asian woman working on payment bills PYDY7G5

Har du noen gang tenkt på å lære deg regnskap? Vi kjører kurs i regnskap i flere former: Tradisjonelt klasseromskurs Kurs i digitalt klasserom E-læring Alle kursene er basert på det samme innholdet, og du vil ende opp med den samme kompetansen ved gjennomført kurs. Innholdet er basert på en grunnleggende teoretisk base, og med […]

Hva er Kompetanse Pluss?

bilde barnehagekortet 16 11 2020

Kort fortalt; Kompetanse Pluss er et tiltak myndighetene har satt i gang for å generelt heve kompetansen i norsk arbeidsliv. Det fokuseres mest på grunnleggende ferdigheter som for eksempel norsk, regning, IKT og muntlig. Det beste med det hele er at det er gratis for bedriften som mottar opplæringen, man får ansatte med høyere kompetanse […]