Lønnsmedarbeider

Kurset er et e-læringskurs med muligheter for oppkopling i digitalt klasserom én dag pr. uke. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring foregår i leksjonene i kurset. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer.

I dette kurset lærer man å kjøre lønn i en bedrift. Kurset starter med en teoretisk gjennomgang av lønnsområdet, med temaer som lønnsbegrepet, lønnsarter, overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, skatt, feriepenger og så videre. Det er referanser til lover og forskrifter slik at man får koblet det man lærer opp mot regelverket, og kan se nærmere på detaljene. Vi ser på håndtering av sykemeldinger, bruk av egenmelding, barns sykdom, permitteringer og obligatorisk tjenestepensjon. Teoridelen avsluttes med en omfattende quiz som vil avdekke om deltakeren har fått med deg det
som trengs for å gå videre.

Deretter vil man kjøre lønn for Suppekjøkkenet AS, for januar og februar. Deltakeren får oppgitt informasjon om selskapet, de ansatte med tilhørende informasjon og hva som skal registreres i lønnskjøringene. Man ser på rapportene etter lønnskjøringene og gjør oss godt kjent med innholdet
her. I tillegg ser man på innsending av A-meldinger, og de terminvise rapporteringene. Man tar også for seg utbetaling av feriepenger, og håndtering av forskudd til ansatte. Man ser også på hvordan lønnen vil påvirke regnskapskontoene, for de som i tillegg har, eller skal få, ansvaret for dette.

Undervisningen foregår ved hjelp av tekst, figurer, bilder og en rekke videoklipp. Kompetansen blir testet med quiz’er og innsendingsoppgaver som vurderes av fagansvarlig.

Programvaren som benyttes i kurset er Tripletex. En lisens for dette er inkludert i prisen for kurset.

Kursmateriell

Opplæringen foregår i vår e-læringsportal via tekst, figurer, bilder, og en rekke videoklipp og er på norsk. Det er ikke behov for annen litteratur, da all opplæring foregår i leksjonene i kurset.

Gjennomføringstid

Kurset har en estimert gjennomføringstid på ca. 50 timer for de som ikke har bakgrunn innenfor lønnsfag. Det kan gjennomføres i eget tempo med en begrenset kursperiode på ett år.

Gjennomføringsmåte

Hele kurset gjennomføres på web via nettleser. Deltaker vil ha full tilgang til faglærer for spørsmål underveis, og kan også møte i digitalt klasserom ved angitt tidspunkt, hver uke.

Fagansvarlig og kursholder for dette kurset er utdannet innen IKT og økonomi og har 22 års undervisningserfaring innen disse fagområdene. Oppdragsgivere har vært NAV, Kompetanse Norge, privat næringsliv og privatpersoner.

Gjennomføringstidspunkt

Dette kurset er ikke avhengig av et konkret gjennomføringstidspunkt, men vil være tilgjengelig når kunden ønsker det.

Prisen på kurset er kr 4.990 pr. deltaker. 20 % rabatt ved 10 deltakere eller fler.

Kursbestilling

  • Kontaktperson

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *