Inspirert til fagbrev etter kurs for barnehageassistenter.

En av de beste tingene vi vet i Skagen kompetanse AS, er når folk blir inspirert av våre kurs og bruker disse som springbrett for videre kompetanseheving. Vi har tatt en prat med barnehageassistent Jostein Karlsen som har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider etter å ha vært med på kurset Barnehagekortet sammen med sine kolleger i Marsvegen barnehage i Tromsø.

Jostein forteller at det var tilfeldig at han begynte å jobbe som barnehageassistent. Etter videregående og militæret var han på jobbsøk og ble tipset av sin mamma om en ledig jobb i en barnehage i nærheten. Han fikk jobben og var der i 2 år før denne ble nedlagt. Han ble med på flyttelasset over i ny barnehage, Marsvegen Norlandia, og har jobbet der siden. Han har nå vært der i 8 år.

Jostein er tydelig på at kurset Barnehageassistent, tidligere kalt «Barnehagekortet», har bidratt til økt kompetanse og et nytt fokus på ting han ellers ikke har tenkt så mye over i hverdagen. Gjennom kurset har han og kollegene fått reflektert mye over hva de gjør og hvorfor de gjør ting som de gjør i arbeidet, samt at de har lært nye metoder og blitt mer bevisst sin egen rolle. Han forteller at han tidligere har vært på mange kurs, men at dette kurset ga mer tilbake; deltakerne ble involvert og var delaktige i arbeidet, de diskuterte sammen i grupper som igjen ga flere innfallsvinkler som var nyttige å reflektere over. Han mener at kurset ga et mer helhetlig perspektiv på jobben.

På spørsmål om hva han selv har blitt mer bevisst på i jobben, svarer Jostein at han nå er langt mer bevisstgjort på egen praksis. Han opplever også at det er bedre samarbeid mellom basene og mellom de voksne i barnehagen. Han har også lært mer om hvordan andre tenker og vurderer ting, samt hvorfor praksis er som den er.

Kurset inspirerte Jostein til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Han hadde tenkt på å ta fagbrevet flere år tidligere, men det ble stadig utsatt. Barnehageassistentkurset gjorde at han kom i gang og ble en god hjelpende hånd for å ta fagbrevet, det ga en push i riktig retning. Han forteller at han helt konkret så på eksamen, at innholdet fra kurset kom godt med!

Jostein tok kurset sammen med de andre assistentene i Marsvegen Norlandia barnehage i Tromsø. Han opplever at kurset førte til økt kompetansen i personalgruppen. Han forteller at det nå er et større fokus på å se ting fra andres synspunkt, bedre samhandling mellom basene, god feedback og kommunikasjon mellom de ansatte på arbeidsplassen. Han opplever det som veldig positivt for personalgruppen å ha deltatt på dette sammen.

Jostein er en type som liker å ta ansvar og tok tidligere på seg oppgaver som i utgangspunktet lå utenfor hans formalkompetanse. Når han nå har fått tatt fagbrevet, føler han at han er mer på rett plass, at ansvaret matcher den faglige kompetansen og den rollen han har nå.

Jostein anbefaler Barnehageassistentkurset til alle som jobber i barnehage og skole, andre som jobber med barn, og som ønsker seg en faglig oppfriskning eller økt kompetanse innen feltet.

josteinogtrine 2
Kurset inspirerte Jostein Karlsen til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Ønsker du å vite mer om kurset barnehageassistent? Sjekk ut kursinfo på våre hjemmesider; Barnehagekortet (e-læring) – Skagen Kompetanse AS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *