Renholdere opplæres i bransjenorsk

Bransjenorsk for renholdere er ett av kurstilbudene i Skagen kompetanse. Bransjenorsk-kursene tilpasses behov og begreper i de enkelte bransjer, være seg helse, renhold eller oppvekst for å nevne noen.

På kurs hos Anka, møter vi tre blide damer fra Vietnam som alle har vært i Norge i mange år. De forteller at språket har vært vanskelig å lære. Da de kom til Norge for rundt 20 år siden, hadde de små barn og fikk flere etter hvert. Fokuset deres har vært på barna og deres oppvekst. Deres eget behov for å lære språket ble satt til side. 

De jobber alle innen renhold i Færder kommune og har fått norskkurs gjennom sin arbeidsgiver. At de er flinke i jobben sin er det ingen tvil om, men fokus fra arbeidsgiver er at de skal bli enda bedre på kommunikasjon med sine kollegaer, ledere og andre de kommer i kontakt med i løpet av arbeidsdagen.   

Blide damer fra Vietnam med lang fartstid i Norge.
Blide damer fra Vietnam med lang fartstid i Norge.

Bransjenorsk for renholdere har som mål at renholdere med andre morsmål enn norsk skal kunne mestre arbeidshverdagen, og livet ellers, på en god måte. De jobber blant annet med å si hva klokka er på norsk, datoer, og navn på utstyr man har på renholdstralla. Når jobbet du og hva gjorde du på jobb? De øver på å gi beskjeder muntlig og skriftlig; hvis de trenger vikar og må gi informasjon om arbeidsoppgaver eller fortelle sjefen at de må være hjemme med sykt barn.

Det brukes en del rollespill hvor en spiller leder og den andre gir beskjeder om for eksempel ødelagt utstyr eller at de blir forsinket til jobb. De øver på autentiske situasjoner som kan dukke opp på jobb. Det gir trygghet for alle parter at kommunikasjonen går lett.  

Når vi spør om hva de har lært på kurset, blir det mye latter. «De er gamle», forteller de, må repetere masse for å klare å lære. Men med godt humør, tålmodighet og mye latter, er det litt enklere å lære, selv de vanskeligste tingene!

Ann Karin Sørhaug er lærer i bransjenorsk

Ann Karin, også kalt Anka, er lektor med samfunnsfaglig bakgrunn. Hun har også norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Anka har jobbet med norskopplæring for voksne innvandrere siden 2015.

Hun har jobbet med opplæring i norsk innenfor yrkesgrupper som renholdere, yrkessjåfører, taxisjåfører, arkitekter, kokk og servitører. I Skagen kompetanse utvikler hun kurs og har undervisning innenfor norsk, samfunnskunnskap og K+.

Ønsker du å høre mer om våre tilpassede norskkurs, ta kontakt med Anka på epost.

E-post
annkarin@skagenkompetanse.no

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *