KOMPETANSEKORTENE SK6+

Vi i Skagen Kompetanse har i mange år jobbet tett opp mot arbeidsmarkedet gjennom vårt kurs- og tjenestetilbud til private- og offentlige virksomheter. Spesielt de siste årene har vi opplevd at virksomhetene har fått et tydeligere kompetansefokus, noe vi ser har resultert i at flere ufaglærte ansatte har blitt erstattet av ansatte med mer formal kompetanse, eksempelvis et fagbrev. 

Statistisk sentralbyrå’s ferske arbeidsmarkedsanalyse peker på at blant annet økt arbeidsinnvandring vil gi tøffere konkurranse om jobbene fremover. Og det er særlig de uten utdanning som vil slite. SSB regner med at ca. 200.000 ufaglærte personer vil være overflødige i 2024. 

De anslår at det vil kreves 90.000 flere arbeidstagere med yrkesfaglig utdanning enn det som faktisk utdannes. På toppen av dette kommer et udekket behov for 57.000 helsefagarbeidere på videregående nivå. 

Skagen kompetanse har som et resultat av denne trenden, utviklet et kompetanseprogram, kalt kompetansekortene SK6+, og som er spesielt rettet mot ufaglærte i utvalgte bransjer; helsesektoren, skole- og barnehagesektoren, servicenæringen, og renholdsbransjen. Nettopp disse bransjene har en overvekt av tilsatte som er ufaglærte, noe som over tid har resultert i høy turnover for denne gruppen.  

Kompetansekortene SK6+ er utviklet i samarbeid med faglærere og offentlige- og private virksomheter, og består av ulike moduler som til sammen utgjør mange av kompetansemålene fra fagbrevprogrammet i deres respektive bransje. Eksempelvis inneholder Helsekortet, alle temaene, og mange av kompetansemålene fra Helsefagarbeiderfaget. For mange ufaglærte vil kompetansekortene være første steg på veien til et fagbrev og en mer sikker jobbfremtid. For de som ikke ønsker å gå videre mot et fagbrev vil kompetansekortprogrammene alene kunne gi dem kunnskap, et faglig løft, og ikke minst kunne dokumentere kompetansenivået deres på en verdifull måte.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *