Regnskap videregående

Kurset gjennomføres ved bruk av digitalt klasserom (med Zoom). Det gjennomføres en samling én dag pr. uke kl 08:30 til 11:30 i 10 uker, totalt 30 timers undervisning. I tillegg kommer oppgaver som deltakerne gjennomfører mellom hver samling. Det forventes et tidsforbruk på 2-3 timer pr. uke. Kompetansenivået kvalitetssikres ved hjelp av innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og dialog med faglærer.

Innhold

 • Regnskapsmessige posteringer
  • Tap på fordringer
  • Avskrivninger
  • Salg eller utrangering av anleggsmidler
 • Vurderinger av eiendeler og gjeld
  • Oversikt
  • Regnskapslovens vurderingsregler
  • Nedskrivning av anleggsmidler
  • Oppskriving av anleggsmidler
  • Vurderingsprinsipper
  • Vurdering av varelager
  • Vurdering av gjeld
 • Skattemessig resultat
  • Sammenhengen mellom regnskapsloven og skatteloven
  • Skattemessige vurderinger
  • Midlertidige forskjeller
  • Permanente forskjeller
 • Skattebetaling i aksjeselskaper
  • Skattemelding, skatteoppgjør, innbetaling
  • Håndtering i regnskapet
 • Årsavslutning og årsregnskapet
  • Resultatdisponering
  • Balanserapporten
  • Resultatrapporten
  • Noter
 • Regnskapsanalyse
  • Likviditet
  • Soliditet
  • Lønnsomhet
  • Finansiering

Kursmateriell

Deltakerne får tilsendt «Årsregnskapet – en grunnleggende innføring» av Trond Kristoffersen med oppgavesamling. Kurset omfatter de videregående temaene i denne boken.

Gjennomføringstid

Undervisningstid er 30 timer. I tillegg forventes 20-30 timer i selvstendig arbeid.

Gjennomføringsmåte

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og digitale samlinger.

Kursholder

Fagansvarlig og kursholder for dette kurset er utdannet innen IKT og økonomi og har 22 års undervisningserfaring innen disse fagområdene. Oppdragsgivere har vært NAV, Kompetanse Norge, privat næringsliv og privatpersoner.

Gjennomføringstidspunkt

Tidspunkter annonseres på vår hjemmeside eller avtales med bedrifter individuelt.

Prisen på kurset er kr 6.990 pr. deltaker. 20 % rabatt ved 10 deltakere eller fler.

Kursbestilling

 • Kontaktperson

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *