Et nyttig fokus på kompetansemål og jobbing med mennesker.

Et nyttig fokus på kompetansemål i utdanningen som helsefagarbeider, opplevdes som svært nyttig da Frode Melsom måtte endre sin yrkeskarriere. Frode hadde jobbet som grafisk designer og opplevde å bli arbeidsledig i forbindelse med pandemien. «Etter først å ha vært permittert og senere blitt arbeidsledig kom jeg med i en digital jobbklubb hos Fønix gjennom NAV. Der bestemte jeg meg for at jeg ønsket en jobb innen helsefag hvor jeg fikk jobbe mer med mennesker. I dialogen med min veileder hos NAV fikk jeg etter hvert et tilbud om å få delta på et ettårig helsefagarbeiderkurs ved K2 Utdanning, avdeling Tønsberg, i samarbeid med Skagen Kompetanse», forteller Frode. 

Han forteller at skoleåret med helsefag var intenst og krevende, men samtidig innholdsrikt og spennende. I opplæringsløpet inngikk både programfag Vg1 Helse- og oppvekst, Vg2 Helsearbeiderfag og aktuelle fellesfag. «Fra tidligere utdanning hadde jeg generell studiekompetanse og kunne derfor konsentrere meg om helsefagene», forteller han videre.

Frode Melsom

Frode er fornøyd med fagkompetansen på lærerne og det fokuset de hadde på kompetansemålene i utdanningen. «Helsefaglæreren fra Skagen Kompetanse, Tina Ramøy Åkvik, var helt super. Hun var blant annet utdannet sykepleier og hadde en bred og allsidig erfaring fra mange områder i yrkeslivet innen helsefaget. Undervisningen var lagt opp med god variasjon, med både teori og eksempler fra det praktiske yrkeslivet. Hun var utrolig positiv og hadde en utrolig god formidlingsevne. Hele skoleåret fikk vi interessante fagartikler og utfyllende PowerPoint-presentasjoner med utdrag fra alle kapitlene i helsefagbøkene. I opplæringsplanen var det definerte kompetansemål og helsefaglæreren fokuserte hele tiden på disse, og det var spesielt nyttig når vi hadde eksamenene», forteller Frode. 

Frode hadde praksis underveis i skoleåret og har fått jobbet mye på samme arbeidsplassen i ettertid. «I og med at skoleåret var et komprimert teoriløp med utplassering for praksis valgte jeg en arbeidsplass med pasientgrupper med forskjellige nedsatte funksjonsområder. Mine praksisdager ble derfor veldig varierte og innholdsrike og ga meg utrolig mye nyttig læring i forhold til de skriftlige, muntlige og praktiske eksamenene», forteller Frode.

«Etter skolen har jeg lært utrolig mye om både kropp og helse, og fått en dypere forståelse for alle kroppens systemer og hvordan de henger sammen og påvirker hverandre. Helsefag er et spennende område og jeg ser fram til å lære mer ute i det praktiske yrkeslivet», avslutter Frode. Nå er målet å få fagbrev som helsefagarbeider. Han opplever at behovet etter arbeidere innen helsefag er økende og han ser lyst på fremtiden med tanke på å få en større fast stilling etter hvert.

Vil du høre mer om våre kurs innen helsefag, ta kontakt med oss i Skagen kompetanse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *