Fagbrev som renholdsoperatør

Skagen kompetanse tilbyr nå hele veien til fagbrev som renholdsoperatør gjennom de to kursene Renholdsassistent og Renholdsoperatør. Kombinasjonen vil gi deg all den teoretiske kunnskapen som er nødvendig for å kunne melde seg opp til fagprøve som renholdsoperatør.

Kurset Renholdsassistent vil styrke din kompetanse innenfor renhold. Få mer selvtillit i ditt arbeid ved å vite at du jobber riktig, og på en mer effektiv og sikker måte. Viktige temaer som ergonomi, risikovurdering, verneutstyr, smittestoffer, bruk av utstyr, renholdsmidler og håndtering av ulike materialer og flater tas opp. I kurset vil du ha dialog med faglærer og få tilbakemeldinger på innsendte oppgaver. Det er ikke behov for å kjøpe bøker eller annet materiell, all opplæring foregår i kurset. Innholdet i kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og brukes også av de som vil gå videre og ta fagbrev for å bli renholdsoperatør.

Renholdsoperatør på jobb

Kurset renholdsoperatør vil forberede deg til teorieksamen som renholdsoperatør. Dette er for deg som har jobbet som renholder en god stund da det er krav til dokumentert erfaring for å kunne gå opp til fagprøve. Dette kurset tar hensyn til kravene i læreplanen og egner seg for alle som vil ta fagbrev for å bli renholdsoperatører. Kurset er lagt opp med selvstudium og for intern eller ekstern opplæring av renholdere, og du har tilgang til en faglærer som hjelper deg underveis. Sammen med kurset Renholdsassistent dekkes alle hovedområdene i læreplanen for renholdsoperatørfaget for vg2 og vg3 – planlegging, renhold og bransjelære.

Begge kursene er nettbaserte. Dette betyr at du selv styrer progresjon og når du ønsker å jobbe i kurset. Leksjonene består av tekst, bilder, figurer, etc. og hvert kapittel avsluttes med et sett oppgaver. Du vil ha tilgang ett år og kan repetere når du trenger det. Du vil også ha tilgang til en faglærer som veileder underveis og vil være tilgjengelig for spørsmål.

Med andre ord, ønsker du gå opp til teorieksamen for fagbrev, trenger du begge kursene. Du må selv melde deg opp som privatist når du føler du er klar for å avlegge teoriprøven. Dette kan gjøres både vår og høst, sjekk med fagopplæringskontoret i ditt fylke for å finne ut når.

For å kunne gå opp til den praktiske fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, samt dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er viktig at du samler på attester og dokumentasjon fra din arbeidsplass, og tidligere arbeidsplasser, slik at du kan vise til erfaringene dine. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vil vurderer om du har nok relevant arbeidserfaring og godkjenne din praksis. De vil også bistå i gjennomføring av praktisk fagprøve. En bestått fagprøve vil gi deg ditt fagbrev. 

Lykke til!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *