kr 25.000

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Velg alternativ
kr 11.900

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Velg alternativ
kr 15.900

Dette kurset er for deg som ønsker å gå opp til eksamen i programfaget Økonomistyring eller opparbeide deg tilsvarende kunnskaper innenfor økonomi. Kurset har hovedfokus på regnskap og bokføring, men har også andre temaer som vil øke deltakerens...

Velg alternativ
kr 8.400

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma...

Velg alternativ
kr 6.900

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma...

Velg alternativ

Skole og SFO-kortet SK6+ er et teoretisk og praktisk rettet opplæringstilbud for å øke din kompetanse som assistent i skolen. Et nytt og spennende opplæringstilbud der vi tar for oss skole og SFO som institusjon og arbeidsplass. Vi ser på din...

Les mer
kr 7.900

Et nytt og spennende opplæringstilbud innen service- og varehandelsbransjen. Kurset har som målsetting og gi deg grunnleggende kompetanse innen fagområdet salg og service. Etter fullført kurs mottar du salg og servicekortet som viser...

Velg alternativ
kr 8.400

Et nytt og spennende opplæringstilbud for å få grunnleggende kompetanse som pleiemedarbeider i   helsesektoren. Kurset har som målsetting å gi deg ferdigheter innen fagområdet helse. Etter fullført og bestått kurs, mottar du helsekortet...

Velg alternativ
kr 7.900

IKT-kortet vil gi deg et godt grunnlag for å bruke PC som verktøy i din arbeidshverdag. Du vil lære å sette opp brev, lage rapporter og forholde deg til dokumenter i tekstbehandling. Det blir en enkel gjennomgang av regneark, slik at du kan sette...

Velg alternativ
kr 3.500

I kurset gjennomgås en rekke praktiske eksempler på bruk av regneark. Det fokuseres mer på oppgaver som skal løses enn programmet i seg selv. En rekke arbeidsoppgaver løses i fellesskap med deltaker og instruktør og gir en god oversikt over...

Velg alternativ
kr 4.200

Dette kurset er for de som har brukt Excel en periode, og føler at det er mye man går glipp av. Man har mistanke om at en del av de daglige arbeidsoppgavene kunne vært utført på en raskere og mer effektiv måte.

Velg alternativ
kr 3.500

Fokus på arbeidsoppgaver som normalt skal løses på en arbeidsplass med et tekstbehandlingsverktøy. Deltakeren får demonstrert oppbygging av en rekke dokumenter innenfor brevoppsett, tabell, fletting mot adresselister, håndtering...

Velg alternativ
kr 3.500

Grunnleggende Powerpoint hvor man lærer å sette opp objekter i lysbildene som tabeller, grafer, bilder, video og mye annet. Man lærer å lage en konsistent presentasjon som gir et profesjonelt uttrykk. Lysbildeoverganger og animasjoner...

Velg alternativ